UNIPRO SPE

Materiální využití odpadního polymeru pyrolýzou a jeho následné využití v cementárnách

Investujte do naší nové emise dluhopisů

Získané prostředky budou použity na nákup a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách.

Výnos 9,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Emisní kurz 102%

jmenovité hodnoty dluhopisů

Pololetní výplaty

Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů

Splatnost

31. 12. 2022 obdržíte zpět investovanou částku

Strašák jménem inflace

Strašák jménem inflace Není žádným překvapením, že v tržní ekonomice se ceny produktů mohou kdykoliv měnit směrem nahoru či dolů. O inflaci mluvíme...

číst více

Kde končí ojeté pneumatiky?

Kde končí ojeté pneumatiky? Zodpovědný majitel vozidla řeší tuto otázku pravidelně každých pár let. Jízda na opotřebených pneumatikách je totiž...

číst více

CO JE PYROLÝZA?

Revoluční proces, při kterém se při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách.

Celá reakce probíha v reaktoru a jejím výsledkem je vznik menších molekul.

Umožňuje řešit vážný environmentální problém likvidace ojetých pneumatik.

Co je výstupem PYROLÝZY?

Jako vstupní materiál budou použity drcené pneumatiky.
Denní provozní kapacita je 50 t zpracovaných použitých pneumatik.

UHLIK / PLYN / OLEJ / ŠŇŮRY


UHLIK:
produkuje nejvyšší zisk a v současnosti je na trhu nedostatek 25 milionů tun uhlíku

Analýza trhů a prognóza poptávky

PLYN

10% pyrolytického produktu
Používá se k výrobě elektřiny a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

ALTERNATIVA A

UHLIK

35-40% produkce
Používá se v gumárenském průmyslu jako absorpční materiál v ropných rafinériích, v chemické výrobě a farmaceutické výrobě jako pigment pro výrobu plastů a pod.

ALTERNATIVA B

OLEJ

50-55% výroby
Může být použit v surovém stavu jako energetický nosič. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci

ALTERNATIVA C

kontaktujte nás

ADRESA

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefon: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu