UNIPRO SPE

Materiální využití odpadního polymeru pyrolýzou a jeho následné využití v cementárnách

UNIPRO SPE01 9,50/22


Ekologické zpracování ojetých pneumatik při vyrobě cementu.

  • Fixní výnos až 9,5% p.a.
  • Vyáplata úroku na konci každého pololetí
  • Splatnost dluhopisů 31.12.2022
  • Jmenovitá hodnota 30 000 CZK
  • Emisný kurs 102% jmenovité hodnoty

PROSPEKT EMISE DLUHOPISŮ


Nová emise UNIPRO SPE01 9,50/22 s prospektem schváleným ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU s přiděleným číslem ISIN je v prodeji.

PROSPEKT EMISE DLUHOPISů SPOLEČNOSTI UNIPRO SPE01 SE „UNIPRO SPE01 9,50/22“

Emisní podmínky dluhopisů si můžete stáhnout zde:

ROZHODNUTÍ ČNB O SCHVÁLENÍ PROSPEKTU

Rozhodnutí ČNB si můžete stáhnout zde:

OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ ISIN

OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ ISIN si můžete stáhnout zde:

PYROLÝZA je:

revoluční proces, při kterém se při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách
celá reakce probíha v reaktoru a jejím výsledkem je vznik menších molekul
umožňuje řešit vážný environmentální problém likvidace ojetých pneumatik

Co je výstupem PYROLÝZY?

Jako vstupní materiál budou použity drcené pneumatiky.
Denní provozní kapacita je 50 t zpracovaných použitých pneumatik.

UHLIK / PLYN / OLEJ / ŠŇŮRY


UHLIK:
produkuje nejvyšší zisk a v současnosti je na trhu nedostatek 25 milionů tun uhlíku

Analýza trhů a prognóza poptávky

PLYN

10% pyrolytického produktu
Používá se k výrobě elektřiny a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

ALTERNATIVA A

UHLIK

35-40% produkce
Používá se v gumárenském průmyslu jako absorpční materiál v ropných rafinériích, v chemické výrobě a farmaceutické výrobě jako pigment pro výrobu plastů a pod.

ALTERNATIVA B

OLEJ

50-55% výroby
Může být použit v surovém stavu jako energetický nosič. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci

ALTERNATIVA C

kontaktujte nás

ADRESA

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefon / Fax: + 420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu