Strašák jménem inflace

Není žádným překvapením, že v tržní ekonomice se ceny produktů mohou kdykoliv měnit směrem nahoru či dolů. O inflaci mluvíme tehdy, pokud ceny produktů a služeb běžné spotřeby narůstají. Důvodem je zpravidla nárůst objemu finančních prostředků v oběhu, což způsobuje postupnou ztrátu jejich hodnoty.

Co může spotřebitel očekávat v nejbližším období? Rok 2019 je z ekonomického hlediska rokem negativních zpráv, nejistoty a negativity. Podle nejnovějších údajů České národní banky je vyhlídka na lepší časy v nedohlednu. Čeká nás nejvýrazněji zdražování za posledních 10 let. Inflace je na úrovni 2,7 %. Spotřebitelé zvýšení cen pocítí ve všech aspektech běžného života. Hlouběji do kapes budeme mít při nákupech běžné denní spotřeby a výrazné zdražení se projeví i při nákupu alkoholu a tabákových výrobků. Vzestup cen se projeví i při nákladech na bydlení a energie. Na dovolenou je nutné odložit v průměru přibližně o 2,8 % více než tomu bylo v minulosti. Růst cen se projevuje v sektoru pohostinství, kultuře a vzdělávání.

Jak se tedy co nejlépe připravit na příchod možné krize? Pokuste se své finance před negativy trhu ochránit, případně dosáhnout zisk. Investice do spotřebních produktů v tomto období ztrácí smysl, protože tyto nemají žádnou hodnotu. Pokud je předpoklad zpomalování ekonomiky a měna oslabuje, investování volných finančních prostředků do dluhopisů se jeví jako správná volba.

 

Pravidelný výnos vám totiž zajistí vykrytí zvýšených nákladů způsobených inflací.