UNIPRO SPE

Materiální využití odpadního polymeru pyrolýzou

PYROLÝZA je:

revoluční proces, při kterém se při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách
celá reakce probíha v reaktoru a jejím výsledkem je vznik menších molekul
umožňuje řešit vážný environmentální problém likvidace ojetých pneumatik

Co je výstupem PYROLÝZY?

Jako vstupní materiál budou použity drcené pneumatiky.
Denní provozní kapacita je 50 t zpracovaných použitých pneumatik.

UHLIK / PLYN / OLEJ / ŠŇŮRY


UHLIK:
produkuje nejvyšší zisk a v současnosti je na trhu nedostatek 25 milionů tun uhlíku

Analýza trhů a prognóza poptávky

PLYN

10% pyrolytického produktu
Používá se k výrobě elektřiny a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

ALTERNATIVA A

UHLIK

35-40% produkce
Používá se v gumárenském průmyslu jako absorpční materiál v ropných rafinériích, v chemické výrobě a farmaceutické výrobě jako pigment pro výrobu plastů a pod.

ALTERNATIVA B

OLEJ

50-55% výroby
Může být použit v surovém stavu jako energetický nosič. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci

ALTERNATIVA C

Kapacita výrobních zařízení

Muflová pec zpracovává ročně 16 000 ton drti a vyrábí tyto výrobky:

 

Pyrolýzní plyn bude stlačován na 0,25 MPa, uložen v plynových nádržích a odtud převážen pro
spalování CHP.

Uhlík z muflové pece je shromažďován v uzavřených kontejnerech a přepravován vysokozdvižným vozíkem do úložiště uhlíku, kde bude odeslán zákazníkům

Pyrolytický olej bude dopravován gravitačním potrubím do podzemních nádrží pro dočasné uskladnění, dále bude přepraven k zákazníkovi pro další zpracování.

Provozní požadavky

Vstupním materiálem jsoudrcené pneumatiky. Denní provozní kapacita je 50 t zpracovaných použitýchpneumatik:

 

ADRESA

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefon: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu