UNIPRO SPE

Materiálne využitie odpadového polymeru pyrolýzou a jeho následne využitie v cementárňach.

Investujte do našej novej emisie dlhopisov

Získané prostriedky budú použité na nákup a implementáciu zariadenia na ekologickú recykláciu pneumatík a jeho následné využitie v cementárňach.

Výnos 9,50 % p.a.

Výška ročného výnosu

Emisný kurz 102%

menovitej hodnoty dlhopisv

Polročné výplaty

Každý polrok obdržíte výplatu výnosu

Splatnosť

31. 12. 2022 obdržíte zpäť investovanú čiastku

PYROLÝZA je:

revolučný proces, pri ktorom sa pri vysokých teplotách bez prístupu kyslíka štiepia väzby v organických molekulách
celá reakcia prebieha v reaktore a jej výsledkom je vznik menších molekúl
umožňuje riešiť vážny environmentálny problém likvidácie ojazdených pneumatík

ČO JE VÝSTUPOM PYROLÝZY?

Ako vstupný materiál budú použité drvené pneumatiky.
Denná prevádzková kapacita je 50 t spracovaných použitých pneumatík.

UHLÍK / PLYN / OLEJ / ŠNÚRY

UHLÍK: produkuje najvyšší zisk a v súčasnosti je na trhu nedostatok 25 miliónov ton uhlíka

Analýza trhu a prognóza dopytu

PLYN

10% pyrolytického produktu
Používa sa na výrobu elektriny a súčasne k výrobe teplej alebo studenej vody pre klimatizáciu.

ALTERNATÍVA A

UHLÍK

35-40% produkcie
Používa sa v gumárenskom priemysle ako absorpčný materiál v ropných rafinériách, v chemickej výrobe a farmaceutickej výrobe ako pigment pre výrobu plastov a pod.

ALTERNATÍVA B

OLEJ

50-55% výroby
Môže byť použitý v surovom stave ako energetický nosič. Tepelná energia získaná na kombinovanú výrobu tepla procesom môže byť použitá aj na prípravu teplej úžitkovej vody a pre klimatizáciu.

ALTERNATÍVA C

kontaktujte nás

ADRESA

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefón: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu