Novinky, které potěší každého investora.

 

V úvodu bychom se rádi poděkovali každému z Vás, který se rozhodl zainvestovat do projektu společnosti UNIPRO SPE01 SE. Vyprodáním první emise dluhopisů UNIPRO 2020 jsme o krok blíže k naplnění našich cílů.

 Aktuálně probíhá prodej emise s prospektem schváleným Českou národní bankou s názvem UNIPRO SPE01 9,50/22. Prodej jsme zahájili se speciální zaváděcí slevou 3% z emisního kurzu.

(Což znamená, že z každého dluhopisu jehož cena po započtení emisního kurzu je 30.600 Kč dostanete zpět 900 Kč.)

Jak využijeme finance z této emise? Vybrané prostředky budou použity na nákup a implementaci zařízení na recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárně.

V době hromadné výroby zboží pro zákazníky je stále větší důraz na možnost sledování celého životního cyklu produktů. Počínaje vlastní výrobou, používáním a nakonec obnovením. V každé etapě tohoto cyklu je výrobek sledován nejen z hlediska jeho užitečnosti a ekonomické účinnosti, ale také z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.

Také zákazníci stále více vyžadují od výrobků nejdelší životnost, nejnižší spotřebu energie a pokyny, jak je zlikvidovat. Zákonodárci začínají po celém světě vytvářet právní předpisy, které nutí výrobce a spotřebitele chovat se stejným způsobem.

Majitelé společnosti UNIPRO SPE01 SE již tyto tendence zachytily před více než 15 lety a začaly uvažovat o tom, jak tento trend zachytit. Výsledkem této úvahy byla myšlenka na materiálové a energetické využití plastů s důrazem na použité pneumatiky a další použití gumových drobků při recyklaci v zařízeních na výrobu cementu jednoduchým použitím jako přídavný zdroj tepla.

Rozhovory, které jsme absolvovali s vedením dvou cementáren končily pozitívním výsledkem. Tím je, že cementárny mají zájem o tuto technologii a rádi by jí nahradili jejich staré technologie, které využívají jako energetický zdroj uhlí. Vzniklá úspora by jim totiž přinesla v případě zakoupení návratnost investice do 4 až 5 let. Technologie se bude na půdě Univerzity STU v Bratislavě dále upravovat tak, aby byla vhodná pro umístění v těchto cementárnách.

 Pracujeme také na novém patentu, proto nás sledujte i nadále. O všech novinkách vás budeme pravidelně informovat na našem blogu.