UNIPRO SPE

MATERIÁLNE VYUŽITIE ODPADOVÉHO POLYMÉRU PYROLÝZOU

PYROLÝZA je:

revolučný proces, pri ktorom sa pri vysokých teplotách bez prístupu kyslíka štiepia väzby v organických molekulách
celá reakcia prebieha v reaktore a jej výsledkom je vznik menších molekúl
umožňuje riešiť vážny environmentálny problém likvidácie ojazdených pneumatík

ČO JE VÝSTUPOM PYROLÝZY?

Ako vstupný materiál budú použité drvené pneumatiky.
Denná prevádzková kapacita je 50 t spracovaných použitých pneumatík.

Uhlík / PLYN / OLEJ / ŠNÚRY

Uhlíka: produkuje najvyšší zisk a v súčasnosti je na trhu nedostatok 25 miliónov ton uhlíka

ANALÝZA TRHOV A PROGNÓZA DOPYTU

PLYN

10% pyrolytického produktu
Používa sa na výrobu elektriny a súčasne k výrobe teplej alebo studenej vody pre klimatizáciu

ALTERNATÍVA B

UHLIK

35-40% produkce
Používa sa v gumárenskom priemysle ako absorpčný materiál v ropných rafinériách, v chemickej výrobe a farmaceutickej výrobe ako pigment pre výrobu plastov a pod..

ALTERNATÍVA B

OLEJ

50-55% výroby
Môže byť použitý v surovom stave ako energetický nosič. Tepelná energia získaná na kombinovanú výrobu tepla procesom môže byť použitá aj na prípravu teplej úžitkovej vody a pre klimatizáciu.

ALTERNATÍVA C

KAPACITA VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

Uzavretá spaľovacia pec spracováva ročne 16 000 ton drviny a vyrába tieto výrobky:

Pyrolitický plyn bude stláčaný na 0,25 MPa, uložený v plynových nádržiach a odtiaľ prevážaný pre spaľovanie CHP.

Uhlík z muflovej pece zbieraný v uzavretých kontajneroch a prepravovaný vysokozdvižným vozíkom do úložiska uhlíka, kde bude odoslaný zákazníkom

Pyrolytický olej bude dopravovaný gravitačným potrubím do podzemných nádrží na dočasné skladovanie, ďalej bude prepravený k zákazníkovi pre ďalšie spracovanie.

PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY

Vstupným materiálom sú drvené pneumatiky. Denná prevádzková kapacita je 50 t spracovaných použitých pneumatík:

 

ADRESA

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefón: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu