Strašiak menom inflácia

Nie je žiadnym prekvapením, že v trhovej ekonomike sa ceny produktov môžu kedykoľvek meniť smerom nahor či nadol. O inflácii hovoríme vtedy, ak ceny produktov a služieb bežnej spotreby narastajú. Dovodom je spravidla nárast objemu finančných prostriedkov v obehu, čo spôsobuje postupnú stratu ich hodnoty.

Čo môže spotrebiteľ očakávať v najbližšom období? Rok 2019 je z ekonomického hľadiska rokom negatívnych správ, neistoty a negativity. Podľa najnovších údajov Českej národnej banky je vyhliadka na lepšie časy v nedohľadne. Čaká nás najvýraznejšie zdražovanie za posledných 10 rokov. Inflácia je na úrovni 2,7%. Spotrebitelia zvýšenie cien pocítia vo všetkých aspektoch bežného života. Hlbšie do vrecák budeme mať pri nákupoch bežnej dennej spotreby a výrazné zdraženie sa prejaví aj pri nákupe alkoholu a tabakových výrobkov. Vzostup cien sa prejaví aj pri nákladoch na bývanie a energie. Na dovolenku je nutné odložiť v priemere približne o 2,8% viac ako tomu bolo v minulosti. Rast cien sa prejavuje v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, kultúre a vzdelávaní.

Ako sa teda čo najlepšie pripraviť na príchod možnej krízy? Pokúste sa svoje financie pred negatívami trhu ochrániť, prípadne dosiahnuť zisk. Investovanie do spotrebných produktov v tomto období stráca zmysel, pretože tieto nemajú žiadnu hodnotu. Ak je predpoklad spomaľovania ekonomiky a mena oslabuje, investovanie voľných finančných prostriedkov do dlhopisov sa javí ako správna voľba.

Pravidelný výnos vám totiž zabezpečí vykrytie zvýšených nákladov spôsobených infláciou.