EMISJE OBLIGACJI O RENTOWNOŚCI 9,5%

UNIPRO SPE01 9,50/22

Nowym inwestorom oferujemy stałą rentowność do 9,5% rocznie. Przyjęte fundusze zostaną przeznaczone na projekt w dziedzinie ekologii. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Odezwiemy się do ciebie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMISJI

Zmniejszenie wpływu na środowisko, recykling zużytych materiałów lub dążenie do znalezienia dla nich innych zastosowań. Trend ostatnich lat polega na minimalizacji wpływu na środowisko. Dużym problemem są używane opony do samochodów osobowych i ciężarowych. Celem projektu jest zakup i wdrożenie linii do przetwarzania zużytych opon za pomocą tzw. pirolizy. Zaletą jest lokalizacja linii w cementowni, która wykorzysta uzyskane ciepło do produkcji cementu.

Wynikowym efektem całego procesu jest więc wykorzystanie ciepła w cementowni poprzez spalanie gazu, który nie tworzy emisji oraz dalsze składniki węgla i oleju pirolitycznego, które są gotowe do dalszego użycia. Chociaż cały proces wydaje się prosty, w rzeczywistości jest to rozwiązanie złożone i unikalne.

 

JAK POMNOŻYMY I ZABEZPIECZYMY TWOJE FUNDUSZE?

Za pomocą linii do przetwarzania zużytych opon

Spółka inwestuje w ten projekt 500 000 EUR ze środków własnych

W wyniku recyklingu opon powstają surowce, które następnie zostaną sprzedane

Ogrzewanie cementowni przynoszące zysk ze sprzedaży ciepła

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EMISJI

NAZWA EMISJI UNIPRO SPE01 9,50/22
WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI 30 000 CZK
MINIMALNA WYSOKOŚĆ INWESTYCJI 30 000 CZK
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ INWESTYCJI Do 700 mil. CZK, w zależności od aktualnego stanu sprzedanych obligacji
ISIN CZ0003522781
OPROCENTOWANIE 9,50% p.a.
WYPŁATA OPROCENTOWANIA Co pół roku
KONIEC OKRESU SUBSKRYPCJI 30.6.2021
KURS EMISYJNY 30 600,00 CZK (odpowiada 102 % wartości nominalnej obligacji)
TERMIN ZAPADALNOŚCI 31.12.2022
STAN EMISJI Subskrypcja rozpoczęta 22.7.2019
ODKUP Tak
FORMA OBLIGACJI Papier wartościowy na zlecenie
POSTAĆ OBLIGACJI Papier wartościowy w postaci materialnej
TYP OFERTY Publiczna
PRZENOŚNOŚĆ OBLIGACJI Dozwolona

 

PROSPEKT EMISJI OBLIGACJI SPÓŁKI UNIPRO SPE01 SE “UNIPRO SPE01 9,50/22”

Warunki emisji obligacji można pobrać tu:

DECYZJA ČNB O ZATWIERDZENIU PROSPEKTU

Decyzję ČNB można pobrać tu:

ZAWIADOMIENIE O PRZYDZIELENIU ISIN

Zawiadomienie o przydzieleniu można pobrać tu:

WIĄŻĄCE ZAMÓWIENIE EMISJI UNIPRO SPE01 9,50/22

dluhopisy@uniprospe.eu, +420 774 618 639

Where do used tyres end up?

Where do used tyres end up? A responsible vehicle owner regularly has to solve this problem every few years. Driving with old tyres is very...

czytaj dalej

ADRES

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefon: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu