EMISJE OBLIGACJI O RENTOWNOŚCI 9,5%

UNIPRO SPE01 9,50/22

Nowym inwestorom oferujemy stałą rentowność do 9,5% rocznie. Przyjęte fundusze zostaną przeznaczone na projekt w dziedzinie ekologii.

PROSPEKT EMISJI OBLIGACJI SPÓŁKI UNIPRO SPE01 SE “UNIPRO SPE01 9,50/22”

Warunki emisji obligacji można pobrać tu:

DECYZJA ČNB O ZATWIERDZENIU PROSPEKTU

Decyzję ČNB można pobrać tu:

ZAWIADOMIENIE O PRZYDZIELENIU ISIN

Zawiadomienie o przydzieleniu można pobrać tu:

ADRES

UNIPRO SPE01 SE
Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, Česká republika
IC: 075 80 592

KONTAKT

Telefon: +420 608 701 246,
+420 774 618 639

Fax: +420 227 077 680
E-mail: info@uniprospe.eu