Novinky, ktoré potešia každého investora.

V úvode by sme sa radi poďakovali každému z Vás, ktorý sa rozhodol zainvestovať do projektu spoločnosti UNIPRO SPE01 SE. Vypredaním prvej emisie dlhopisov UNIPRO 2020 sme o krok bližšie k naplneniu našich cieľov.

Aktuálne prebieha predaj emisie s prospektom schváleným Českou národnou bankou s názvom UNIPRO SPE01 9,50 / 22. Predaj sme zahájili so špeciálnou uvádzacou zľavou 3% z emisného kurzu. (Čo znamená, že z každého dlhopisu ktorého cena po započítaní emisného kurzu je 30.600 CZK dostanete späť 900 CZK.)

Ako využijeme financie z tejto emisie? Vybrané prostriedky budú použité na nákup a implementáciu zariadení na recykláciu pneumatík a jeho následné využitie v cementárni. V čase hromadnej výroby tovaru pre zákazníkov je stále väčší dôraz na možnosť sledovania celého životného cyklu produktov. Počnúc vlastnou výrobou, používaním a nakoniec obnovením. V každej etape tohto cyklu je výrobok sledovaný nielen z hľadiska jeho užitočnosti a ekonomickej účinnosti, ale aj z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie.

Zákazníci stále viac vyžadujú od výrobkov najdlhšiu životnosť, najnižšiu spotrebu energie a pokyny, ako ich zlikvidovať. Zákonodarcovia začínajú po celom svete vytvárať právne predpisy, ktoré nútia výrobcov a spotrebiteľov správať sa rovnakým spôsobom. Majitelia spoločnosti UNIPRO SPE01 SE už tieto tendencie zachytili pred viac ako 15 rokmi a začali uvažovať o tom, ako tento trend zachytiť. Výsledkom tejto úvahy bola myšlienka na materiálové a energetické využitie plastov s dôrazom na použité pneumatiky a ďalšie použitie gumových drobkov pri recyklácii v zariadeniach na výrobu cementu jednoduchým použitím, ako prídavný zdroj tepla.

Rozhovory, ktoré sme absolvovali s vedením dvoch cementární končili pozitívnym výsledkom. Tým je, že cementárne majú záujem o túto technológiu a radi by ňou nahradili ich staré technológie, ktoré využívajú ako energetický zdroj uhlie. Vzniknutá úspora by im totiž priniesla v prípade zakúpenia návratnosť investície do 4 až 5 rokov. Technológia sa bude na pôde Univerzity STU v Bratislave ďalej upravovať tak, aby bola vhodná pre umiestnenie v týchto cementárňach.

Pracujeme tiež na novom patente, preto nás sledujte aj naďalej. O všetkých novinkách vás budeme pravidelne informovať na našom blogu.