7 důvodů, proč investovat do dluhopisu UNIPRO SPE01 9,50 / 22

V dnešním článku Vám ve zkratce shrneme všechny výhody, které přináší investice do dluhopisu naší společnosti. Klíčová fakta tak máte na jednom místě.

1. Výplata úroku ve výši 9,5 % p.a.

Úrok bude vyplácen pololetně s konečnou splatností ke dni 31.12.2022. Výška výnosu je fixní.

2. Vhodná forma ochrany před inflací

Nejhorší co můžete udělat, je skrývat svou naspořenou hotovost “pod polštářem”. Investice do dluhopisů vaše finanční prostředky zhodnotí a výnos vám pokryje riziko narůstajících cen.

3. Emise se schváleným prospektem od ČNB

Nová emise UNIPRO SPE01 9,50 / 22 je s prospektem schváleným Českou národní bankou s přiděleným číslem ISIN: CZ0003522781 od Centrálního depozitáře cenných papírů.

4. Investice, která má hlubší význam

Při vývoji technologie jsme kladli důraz na životní prostředí. Tato zajistí ekologické zhodnocení odpadní pneumatiky.

5. Patentovaná technologie

Technologie byla vyvinuta odborníky z univerzity STU v Bratislavě. Jde o jedinečnou, inovativní technologii s patentem.

6. Lehká převoditelnost a dědění dluhopisu

Převod vlastnických práv je v tomto případě mimořádně jednoduchý a to formou rubopisu.

7. Zvýhodněné zdanění investice-srážková daň

Oproti jiným formám příjmů je investování zvýhodněné sníženou sazbou a daň odvádí emitent, t.j. investor nemusí podávat daňové přiznání.