7 dôvodov, prečo investovať do dlhopisu UNIPRO SPE01 9,50/22

V dnešnom článku Vám v skratke zhrnieme všetky výhody, ktoré prináša investícia do dlhopisu našej spoločnosti. Kľúčové fakty tak máte na jednom mieste.

1. Výplata úroku vo výške 9,5% p.a.

Úrok bude vyplácaný polročne s konečnou splatnosťou ku dňu 31.12.2022. Výška výnosu je fixná.

2. Vhodná forma ochrany pred infláciou

Najhoršie čo môžete urobiť, je skrývať svoju nasporenú hotovosť „pod vankúšom“. Investovanie do dlhopisov vaše finančné prostreidky zhodnotí a výnos vám pokryje riziko narastajúcich cien.

3. Emisia so schváleným prospektom od ČNB

Nová emisia UNIPRO SPE01 9,50 / 22 je s prospektom schváleným Českou národnou bankou s prideleným číslom ISIN: CZ0003522781 od Centrálneho depozitára cenných papierov.

4. Investícia, ktorá má hlbší význam

Pri vývoji technológie sme kládli dôraz na životné prostredie. Táto zabezpečí ekologické zhodnotenie odpadovej pneumatiky.

5. Patentovaná technológia

Technológia bola vyvinutá odborníkmi z univerzity STU v Bratislave. Ide o jedinečnú, inovatívnu technológiu s patentom.

6. Ľahká prevoditeľnosť a dedenie dlhopisu

Prevod vlastníckych práv je v tomto prípade mimoriadne jednoduchý a to formou rubopisu.

7. Zvýhodnené zdanenie investície – zrážková daň

Oproti iným formám príjmov je investovanie zvýhodnené zníženou sadzbou a daň odvádza emitent, t.j. investor nemusí podávať daňové priznanie.